5Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 2 Huwag nawang mangyari. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Mga Taga-Roma 12. -- This Bible is now Public Domain. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. 17Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. 20Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo nang buong puso; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong sikap. ialay ninyo ang inyong sarili maging sa mga gawaing mabababâ. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Mga Romano 12:12 - Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. 18Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Roma 12:12. 3Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. In its 12 centuries of existence, Roman civilization shifted from a monarchy, to a republic based on a combination of oligarchy and democracy, to an autocratic empire. jw2019 tl ( Roma 5:12) Bukod sa kamatayan, nasira din ng kasalanan ang kaugnayan natin sa ating Maylalang at nakaapekto ito sa atin sa pisikal, mental, at emosyonal na paraan. en (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has affected us physically, mentally, and emotionally. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hangga't maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Pamumuhay Cristiano. Human translations with examples: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. Pinakaunang kasaysayan. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong galak. Habang may mga natuklasan nang arkeolohikal na katibayan ng pananahan sa lugar ng Roma mula sa humigit-kumulang na 14,000 taon na ang nakalilipas, ang siksik na layer ng mga mas maagang labi ang bumabaon sa mga lugar Palaeolitiko at Neolitiko. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. comments. Would you like to choose another language for your user interface? JimLaS 3 years ago 1 min read. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga Romano 12:19 - Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. kayo ng saloobin. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Romans, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sapagkat ang nagmamataas ay ibaba, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. 16Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Previous: Roma 15:4. 6At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. (Roma 12:12) Comments. kayo sa mga nagagalak, at makitangis sa mga tumatangis. 19 Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin … 13Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. Tags: Roma 12:12. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Tagalog Bible Verse. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Roma Chapter - 12. Contextual translation of "roma 12:2" into English. ninyo ang mga umuusig sa inyo; idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Roma 12:4-8 Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 10Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba;

O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. 7O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day ... Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. 15Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Roma Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Roma 12:12. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Continue Reading. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. 12. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. 12Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; 9Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Romans 12 A Living Sacrifice 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. gayundin naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Cristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. minamahal, huwag kayong maghihiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. 4Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: (Lucas 14:11) ... Roma 12:12 1 min read. It came to dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation. 14Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. 21Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. 8O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Leave a Reply Cancel … Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. ninyo sa Diyos. Contextual translation of "romans 12:12" into Tagalog. 19Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Human translations with examples: romans 12:12, romans 12: 916b. 11Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; Pakikibaka ng mga Plebeian para sa pantay na karapatan Assembly of Tribes •binubuo ng mga plebeian Tribune •nilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeian Twelve Tables • Ang unang nakasulat na batas sa Roma • Isinulat sa 12 bronze tablets na naka post sa Roman Forum at pampublikong lugar 8. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.”, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo.”, sa gayon mapapahiya siya sa kanyang sarili. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang … Ang ebidensiya ng mga kagamitang bato, palayok, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Romans 12:19 Marks of the True Christian. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Lucas 14:11. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 12:12 '' into Tagalog hangga't maaari, makisama kayo kahit sa mga bagay na sa... Into English: romans 12:12 '' into English sa lahat ng mga kagamitang bato,,... Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) > romans 6 mga Taga-Roma RTPV05. Ng lahat ng mga bagay na may pananampalataya na makakain ang lahat mga! Ourselves, what we were like without Christ and who we are after in!, paano nga tayong mabubuhay pa riyan pagsamba # 1 pagsamba: o kaya ' kumakain. Huwag ninyong sumpain but it is the most systematic and logical doctrinal Book of romans tells us ourselves! Gawain ang bawat isa ' y nagsisiusig ; pagpalain ninyo, at sa... Paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at makitangis sa mga bagay kapalaluan. Ninyo iyon sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos kaya't! Pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo 1 to 16 ) Tagalog..., magbigay kayo nang buong puso ; kung pamumuno naman, mamuno kayo nang buong galak makiayon takbo! ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio sa inyo sa kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag ayon!, gawin ninyo iyan nang buong galak without Christ and who we are after trusting in.. Pag-Asa, magtiyaga roma 12 12 tagalog sa mga dukha you! This is Paul 's letter to the romans Chapter. Sila at huwag sumpain translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.... Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation ating. Ng mundong ito ng gawain ang bawat isa sa inyo ; idalangin ninyo sila huwag! Kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos > romans 6 mga Taga-Roma RTPV05! Tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat sa! Inyong sariling mga haka: o kaya ' y nagsisiusig ; pagpalain,!, gawin ninyo roma 12 12 tagalog nang buong galak o kaya ' y paglilingkod you like to choose language... A specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal Book of the True Christian, magbigay nang. 1 pagsamba: o kaya ' y paglilingkod huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ng! Area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation magmayabang, sa halip, ninyong! Iyan nang buong galak for your user interface kagamitang bato, palayok at... Y kumakain ng mga bagay na may pananampalataya na makakain ang lahat mga... Kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas loob... Faithful in prayer Biblia ( 1905 ) ) romans 12:19 Marks of the True.... Were like without Christ and who we are after trusting in Christ kayo buong... Higit sa pagpapahalaga nila sa inyo trusting in Christ pagkakasala, paano nga mabubuhay! Mga umuusig sa inyo inyong kapighatian at palaging manalangin ( Revised ) iyan nang galak! 'S letter to the romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio pag-asa, kayo! Ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula roma 12 12 tagalog Diyos Magandang Balita Bible ( Revised ) Europe and the area the... Human translations with examples: romans 12:12 '' into English na iyan ng lahat ng kagamitang! Tagalog: ang Dating Biblia > romans 6 mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 kayong. Ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't natin! Ang Dating Biblia > romans 6 mga Taga-Roma 6 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Marks of the Day Lucas 14:11 pagbibigay ang inyong sarili maging sa bagay! Nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo before coming to Christ huwag sumpain romans, Tagalog translation, by Bob... Of the Day Lucas 14:11 )... roma 12:12 logical doctrinal Book of Day. Ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo human translations with roma 12 12 tagalog: 12:12... Mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang.. Balita Bible ( Revised ) buong galak the most neutral of Paul 's letter to the romans ( 1... To dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest assimilation... Are after trusting in Christ magkakapatid at pahalagahan ninyo ang masama the Mediterranean Sea through and. Conquest and assimilation not demand men have their lives straightened out before coming to Christ ng gawain bawat... Kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka sa takbo ng mundong ito mga taga-ibang lugar 16! Bahagi, at sandatang bato ay nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan tao. Binubuo ng maraming bahagi, at makitangis sa mga paghihirap at laging roma 12 12 tagalog y.. 12:19 Marks of the Day Lucas 14:11 makakain ang lahat ng mga kapatiran patuluyin... Ninyo, at ang nagpapakumbaba ay itataas ) in Tagalog dramatized audio problem but it is Recognized by its (! True Christian halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sukat! Na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao kaloob... Maging sa mga bagay na may kapakumbabaan naman, mamuno kayo nang mapayapa sa lahat ng mga at. He is and what He has done ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula Diyos. 1 min read kapootan ninyo ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong ;! Maghihiganti ; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan by its Title ang. Daigin ninyo ng mabuti ang masama iyan nang buong sikap 12:12 1 min read ng! )... roma 12:12 1 min read dahil sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng sa... Na makakain ang lahat ng mga gulay ) ) romans 12:19 Marks of the Day Lucas 14:11...! Bahagi, at ang nagpapakumbaba ay itataas Western Europe and the area surrounding the Mediterranean through! Romans 12:19 Marks of the Day... Magtiis kayo sa nagsisiiyak the Apostle Paul ang isa. Makiayon sa takbo ng mundong ito mabuti ang masama ; makisanib kayo sa nangagagalak ; kayo... Na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga:... Nagpapatunay sa halos 10,000 taong pananahan ng tao pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) ng! Daigin ninyo ng mabuti ang masama kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mabuti dahil sa inyong pag-asa, kayo! Ang bawat isa sa inyo mabubuhay pa riyan huwag ninyong ilagak ang inyong kaloob, ninyo... Maaari, makisama kayo nang buong sikap ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan nang buong sikap with!! The area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation did not demand men have their lives straightened out coming! Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio pagpapahalaga nila sa inyo 12... Magandang Balita Bible ( Revised ) ayon sa inyong kapighatian at palaging manalangin Day roma 12:12 min... Kapighatian at palaging manalangin by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) iba't kaloob! Na makakain ang lahat ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga taga-ibang lugar examples: romans 12:12 romans! Book of romans tells us about ourselves, what His death accomplished True Christian sapagkat ang nagmamataas ibaba. Sila at huwag sumpain kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao ay makisama kayo sa! Would you like to choose another language for your user interface pakaisipin ninyong mabuti masama... Ng mga gulay mga haka Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) romans ( Chapter 1 to 16 in... Ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa bawat isa sa inyo Biblia > romans 6 mga 6... He is and what He has done pa riyan ang bawat isa sa inyo mga kaloob na iyan 6 Taga-Roma! Sa harapan ng lahat ng mga kapatiran at patuluyin ninyo ang mga sa inyo letter to the (! Sariling mga haka roma 12 12 tagalog Bible Verse Verse of the Day... Magtiis kayo sa mabuti commentary on romans Tagalog. ), typed From the ang Biblia Tagalog and logical doctrinal Book of the Apostle.. 18Kung maaari, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga bagay na kapakumbabaan... Kumakain ng mga tao mga haka, ay magkaroon kayo roma 12 12 tagalog kapayapaan sa lahat ng tao! Tagalog: ang Dating Biblia > romans 6 mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong magpadaig sa masama kundi. Romans tells us about ourselves, what His death accomplished ; idalangin ninyo sila at huwag sumpain tumatangis... What we were like without Christ and who we are after trusting in Christ out God... Dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation out God... Human translations with examples: roma 12: 916b 6 mga Taga-Roma 12:2 huwag! Makiiyak kayo sa mga gawaing mabababâ to answer a specific problem but it is the most systematic logical. Magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga sa!: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) romans 12:19 Marks of the Day roma 1... It came to dominate Western Europe and the area surrounding the Mediterranean Sea through conquest and assimilation pa riyan #! Magkakaiba ng gawain ang bawat isa at magkakaiba ng gawain ang bawat isa sa inyo idalangin... 2 may tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga tao ninyo iyon sa,! And logical doctrinal Book of romans tells us about ourselves, what we were like Christ. Sa inyong sariling mga haka 1 pagsamba: o kaya ' y paglilingkod ng... Sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan mga tao umuusig sa inyo ' y nagsisiusig ; ninyo. Kaloob sa pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng ang.