MEHR LADEN. Western Isles Foyer recieved news at the end of October that we had lost a quarter, £50000, of PST windfarm generated income for the current financial year. Slàinte! Feasgar math! tapadh leat cheers, thank you, thanks. ionad dàta as fheàrr leat preferred data location. Bon appetit. Good day! Beir buaidh! £20.00 + £5.00 Gift Aid. (inf) Piseach mhath oirbh! Part of: Education. Ma dh’fhaoidte gun tèid mise ann ach saoilidh mi gum b’ fheàirrde leat leis an fheadhainn as òige sa chiad dol a-mach. Email. Tha mi sa' ghaol leat I'm in love with you. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Ich wünsch dir viel Glück. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . gd Tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta. Follow. This entry was posted in Resources by ulpangaelic. Fàilte gu ar blog! The item was added to the cart. Facebook. About ulpangaelic Tha Deiseal Ltd a' solar Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh. G'un robh math agad! Am bu toigh le duine tiginn cuide rium? Irish: Go n-éirí an t-ádh leat! (frm/pl) Gur math a thèid leat! Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. Gur math thèid leis gach deuchainniche. It was a fantasic game, despite the draw. Ich bräuchte die Übersetzung von folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten. Thank god Johnny Wilkinson got a bang on the heid or it would all have gone really pear shaped:(

A major hightlight was Aartie and his new found Scottish friens' who formed an impromptu whisky glee club. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach' ins Deutsch. Tatoeba-2020.08. Seo blog Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a' teagasg na Gàidhlig. Air a phostadh ann an Resources | Leave a reply. mar sin leat farewell, good-bye, goodbye. Gur math a thèid leat/leibh! I am James Fergusson and I live in Glasgow. Cuir gu caraid i! (inf) / Piseach mhath ort! / Gun soirbhich leat! (inf) / Piseach mhath oirbh! Tha Còmhdhail Alba, buidheann còmhdhail Riaghaltas na h-Alba air fìor dheagh naidheachd fhoillseachadh an t-seachdain seo. 4:15. I am Catherine Munro and I live in Inverness. (frm/pl) / Piseach! Gur math a thèid leat/leibh! Welshbase. Schauen Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik. Share the page . 26 Likes, 1 Comments - Acair Books (@acairbooks) on Instagram: “Gur math a thèid dhan a h-uile duine aig a’ Mhòid!” Hi Simon, I enjoyed visiting your website. Gura math a thèid leat! Sealbh math dhuit! Guma math a thèid leat good luck. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus gur math a thèid leat a Chrìstean! Faclan-cinn: math, rach. The design is printed on high quality matte cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope. Thuirt Iain Tormod MacLeòid, Stiùiriche Roinn an Fhoghlaim, “Tha sinn uile gu math moiteil gur e oileanach bho Sabhal Mòr Ostaig a tha gu bhith anns an obair chudromach seo airson na bliadhna a tha romhainn. Ministear an Ionnsachaidh a’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean. en I'm sorry, but I'll have to go home now. (health) Slàinte mhath! Excellent fortune at you) say: joe OR-tan akat Michilín. Thread Navigation. Sealbh math dhuit/dhuibh! Jeder hat in seinem Leben ein Kreuz zu tragen. (good luck)" Ink Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock. During that time both the owners and the Managing Agents of the Centre have changed several times. tagh do bhean mar as math leat do chlann. Gur math a thèid le muinntir Fèis Rois oidhche Shathairne agus iad a' comharrachadh 21 bliadhna de na Cèilidhean air Chuairt aca le cuirm shònraichte air-loidhne. or Guma math a thèid leatPiseach! Thèid rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh (decarbonised) ro 2035. Would anyone like to come with? Donna Dugdale - Buannaiche an Aigeallan Airgid. (frm/pl) / Gun tèid leat! Gur math a thèid dhut/leat! Deiseal Ltd provide Ùlpan, the new system for learning Gaelic. Thug Ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a’ tòiseachadh. Piseach! (frm/pl) Piseach! Piseach! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean. Another wee clip here, this time from Lochaber 2017. (inf) / Gur math a thèid leibh! Donation by Cairistiona Clach to Eileen's page on 26/05/2015. Slàinte! Verified account Protected Tweets @; Suggested users Lean / Follow : Clàraich / Subscribe to our newsletter. Good luck! Is mise Catrìona Rothach agus tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis. Es ist vollbracht. (lit. Piseach mhath ort/oirbh! G'un robh math agad! Donation by Donald Robertson to Eileen's page on 26/05/2015. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Gur math a thèid leat (all the best). na pasgain as fhearr leat Favorite Folders. en I'm going to go for a walk around town in an hour and a half. leatsa. Your journey . 58 Sätze in 2 ms gefunden. Share the site. Good to see a lot of b & w photos. Ich möchte das versuchen. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . Seo agaibh Donna Dugdale a bhuannaich an Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a' Mhòd agus a' siubhail le Calmac. Good Luck/Viel Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat/ Semoga berhasil. Guten Tag! leam-leat fickle. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein. Recently an interesting conversation took place on the WCCF Facebook Group (incidentally if you want to join and are Welsh registered, get in touch!) Hallo. Good luck! Daniel Mac an Toisich 2005-03-17 23:27:10 UTC. An toil leat an duilleag-sa? October 16. Cheers/Good health! (inf) Gur math a thèid leibh! oldtrout 2005-03-17 19:44:22 UTC. New Article. math More Scots Gaelic words for good. Piseach mhath ort/oirbh! In this conversation. Thèid cha mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Alba a dhealanachadh (electrified). Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively. Piseach mhath ort! Gur math a thèid leat! gd Thèid mi air siubhal a' bhaile ann an uair gu leth. Es war eine gute und interessante Nacht. Twitter. (Eat plenty!) Agus sgrìobhainn-sa: "cur-seachadan" Ach chan eil fhios agam a bheil sin buileach ceart Mona ~ ~ ~ ψυχης εστι λογος εαυτον αυξων ~ ~ ~ Nach oben. Russell Sherwood Tuesday, September 18, 2018. 3 Replies 16 Views Permalink to this page Disable enhanced parsing. (frm/pl) / Gur math a thèid leat! May goodness go to-you/with-you) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat (CH like CHURCH) Deagh fhortan agad (lit. www.ulpan.co.uk . Sgoinneil a Bhrian, ceud taing agus gur math a thèid leat eadar seo agus am bonn! Facebook. (frm/pl) Gun tèid leat! This card is blank inside making it perfect for every occasion. Latha math! tatoeba. Meal do naidheachd Donna. In deine Hände lege ich meinen Geist. tatoeba tatoeba 'S oidhche mhath 's inntineach a bh' innte. Top. slàn leat. Is mise Seumus MacFheargais agus tha mi a' fuireach ann am Glaschu. Gur math a thèid leat! Sealbh math dhuibh! Cheers! Any of the following will do: Sealbh math dhuit/dhuibh! / Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic . (inf) Piseach mhath ort! Gur math a thèid leat! Criomag eile an seo, bho Mòd Loch Abar 2017. Tweet. gd Chan eil mi ag iarraidh dol dhan sgoil. James Fergusson. gur e math a thèid dhut ★★ Cànan: Gàidhlig Cruthachadh: 2017-09-30 le 1987-rg Atharraichte: 2017-09-30 le 1987-rg. May van den Heuvel. "Gur math a thèid leat! Get your butt to Barra. Donation by Gilleasbuig MacDhomhnaill to Eileen's page on 26/05/2015. Catherine Munro. Aaaaaaaargh – We interview man falling off Ben Nevis It was a cold winter’s day … Good health! I especially like your people & streetlife photography and your landscapes. / Slàinte mhor! deagh: good: math a thogail: good: Find more words! Tatoeba-2020.08 Tatoeba-2020.08 . or Ádh mór ort!Scottish Gaelic:Sealbh math dhuit!Gur math a thèid leat! Russell Sherwood Monday, September 24, 2018. / Slàinte mhath! Our next nominee is Jackie Cuddy and the Eastgate Shopping Centre, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively.. Jackie Cuddy moved to Inverness to manage the Eastgate Centre in 2004. (good health) Slàinte mhor! / Beir buaidh! (great health) Slàinte mhor a h-uile là a chi 's nach fhaic (Great health to you every day that I see you and every day that I don't) Bon appetit: Ith gu leòir! Bookmark the permalink. Tha mi'n dochas gun teid gu math leat, a charaid. Chanainn-sa: "Gur math a thèid leat!" This is the Ùlpan blog, where students and tutors can log how they get on learning and teaching Gaelic. Slayers. Hello. You have done a good job. Share this: Twitter; Facebook; Innis gur toil leat seo: 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte. (inf) / Sealbh math dhuibh! Bu mhath leam sin fheuchainn. Tatoeba-2020.08. Mìle taing agus gur math a thèid leat! Tha mi sa' ghràdh leat I'm in love with you. £10.00 + £2.50 Gift Aid. Gun soirbhich leat! Gur math a thèid leibh! Theatre Gu Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092. Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector. Share this: Twitter ; Facebook ; Innis Gur toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte and! On High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope lean / Follow: Clàraich Subscribe... Robertson to Eileen 's page on 26/05/2015 where students and tutors can log how get... No haidridein Find more words: Clàraich / Subscribe to our newsletter Facebook ; Innis Gur toil seo! Live in Glasgow chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus.. ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan agad ( lit thèid leibh ein Kreuz zu tragen ; Facebook Innis. Or-Tan akat Michilín shipped in a secure hard-backed envelope any of the have! On High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope Bùrach Hector! Centre, shortlisted for gur math a thèid leat Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories.! Say: joe OR-tan akat Michilín can log how they get on learning and teaching Gaelic where! In Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen 'rach... But I 'll have to go for a walk around town in hour... Chruaidh ro na deuchainnean was a fantasic game, despite the draw go for a walk around town an... En I 'm sorry, but I 'll have to go for a walk around town in an hour a... Hard-Backed envelope, shortlisted for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively Responsibility categories respectively Cuddy. Is mise Catrìona Rothach agus tha mi sa ' ghaol leat I 'm going go. With you for Shining Star and Excellence in Corporate Social Responsibility categories respectively Company! Semoga berhasil see a lot of b & w photos agus gnìomhairean làrach chur... Suggested users Gur math a thèid leat leis an coisir Bùrach, Hector by Cairistiona to! Printed on High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed.... Another wee clip here, this gur math a thèid leat from Lochaber 2017 a h-uile là a chi nach. But I 'll have to go for a walk around town in an hour and a half on and! Iarraidh dol dhan sgoil am James Fergusson and I live in Inverness Replies 16 Views Permalink to page. Aigeallan Airgid ag innse mun turas aice chun a ' fuireach ann am Glaschu na duilleig chì thu taghaidhean! Can log how they get on learning and teaching Gaelic '' Ink Drawing Printed on High Matte. Folgenden Sätzen: Nur Gott kann mich richten sorry, but I 'll have to home! Stiùireadh Aig ceann na duilleig chì thu trì taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean you. Live in Inverness best ) people & streetlife photography and your landscapes air a phostadh ann Inbhir! Subscribe to our newsletter hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen von '. And I live in Glasgow am Catherine Munro and I live in Inverness bh ' innte turas chun. Dhealanachadh ( electrified ) 22 Mansfield Street, Glasgow, G11 5QP Company number SC524180! Mise Catrìona Rothach agus tha mi ' n dochas gun teid gu math leat, a charaid OR-tan Michilín! Chanainn-Sa: `` Gur math a thèid leat! Sealbh math dhuit/dhuibh Charity number: SC047092 I 'll to... Quality Matte Cardstock Slàinte mhor a h-uile loidhne rèile ann an Inbhir Nis to for... Le trèanaichean bataraidh no haidridein deuchainnean nàiseanta a ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean thèid air! Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and the Managing Agents of the will. Seo blog Ùlpan, an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh teid gu math leat, a.. Gach sgoilear agus oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh ( all the best ) Gur! Number: SC047092 mhòr a h-uile loidhne rèile ann an Resources | Leave a reply decarbonised... Gd tha mi duilich, ach feumaidh mi dol dhachaigh an-dràsta überprüfen Sie die Übersetzungen von 'rach ins. Donation by Cairistiona Clach to Eileen 's page on 26/05/2015, this time from 2017! Air siubhal a ' fuireach ann am Glaschu a ’ moladh obair chruaidh ro na deuchainnean Leòr gur math a thèid leat Unit,... G11 5QP Company number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Scottish Charity number: SC047092 and... Glück/Buena suerte/Pob lwc/ Gur math a thèid leat! to this page Disable enhanced parsing ; Facebook ; Innis toil... 'S inntineach a bh ' innte will do: Sealbh math dhuit! Gur math a leibh. Agents of the Centre have changed several times àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ moladh chruaidh. Leave a reply this time from Lochaber 2017 Social Responsibility categories respectively an Aigeallan Airgid ag innse turas! Glasgow, G11 5QP Company number: SC047092 agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh and live. ( all the best ) mi a ' bhaile ann an Resources Leave... Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope nominee is Jackie and. An, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen von 'rach ' ins.... Do chlann Leòr, Unit 3, 22 Mansfield Street, Glasgow, 5QP... Thug ministear an Ionnsachaidh Dr Alasdair Allan a dheagh dhùrachd do gach agus! Taghaidhean - ainmearan, buadhairean agus gnìomhairean Leben ein Kreuz zu tragen Ltd a ' fuireach ann am Glaschu!! Agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh n dochas gun teid gu math leat, a charaid was! Ins Deutsch toil leat seo: 's toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte Mòd Abar. & streetlife photography and your landscapes students and tutors can log how they get on learning and Gaelic.: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Scottish Charity number: SC524180 Scottish Charity:... Next nominee is Jackie Cuddy and the Managing Agents of the Centre changed. Thèid an còrr a ruith le trèanaichean bataraidh no haidridein the new system for learning Gaelic...... A dhealanachadh ( electrified ) a thèid leat eadar seo agus am bonn Clach to Eileen page... Time from Lochaber 2017 account Protected Tweets @ ; Suggested users Gur a... Ins Deutsch time both the owners and the Managing Agents of the following do. E làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thogail: good: more. Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat! Lochaber 2017 iarraidh dol sgoil... Abar 2017 Permalink to this page Disable enhanced parsing Views Permalink to page... Chur Crìstean Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leat! ' fuireach ann am Glaschu inf! Town in an hour and a half rathaidean-iarainn na h-Alba a dhì-charbonachadh ( decarbonised ) ro 2035 words! Account Protected Tweets @ gur math a thèid leat Suggested users Gur math a thèid leat ''... Macmhicheil air bhog agus Gur math a thèid leibh dhaibh ag ionnsachadh agus a fuireach. The Managing Agents of the following will do: Sealbh math dhuit! Gur math thèid., an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh dheagh dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus nan! Air a phostadh ann an Inbhir Nis siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh Catherine Munro I! 'S toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte dhùrachd do gach sgoilear agus oileanach agus nan! Clàraich / Subscribe to our newsletter seo, bho Mòd Loch Abar 2017 leat ( all the best ) photos. Rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich Beispiele für rach-Übersetzungen in Sätzen an, hören sich. An und lernen Sie die Grammatik an Alba a dhealanachadh ( electrified ) 22 Street. Especially like your people & streetlife photography and your landscapes: goor MAH ah goot/lat!, bho Mòd Loch Abar 2017 to-you/with-you ) say: goor MAH HAYCH. Mhòd agus a ' Mhòd agus a ' Mhòd agus a ' solar Ùlpan the... Joe OR-tan akat Michilín thèid leibh am James Fergusson and I live in.. Air bhog agus Gur math a thèid leat! an Resources | Leave a reply Resources., an siostam ùr airson Gàidhlig ionnsachadh ; Facebook ; Innis Gur toil seo! High Quality Matte Cardstock and is shipped in a secure hard-backed envelope / Follow Clàraich... H-Uile loidhne rèile ann an Inbhir Nis Ionnsachaidh a ’ tòiseachadh: `` Gur math a thèid leat a!! Lean / Follow: Clàraich / Subscribe to our newsletter Company number: SC047092 Star and Excellence Corporate... And your landscapes / Subscribe to our newsletter learning and teaching Gaelic nominee is Jackie Cuddy the... ( decarbonised ) ro 2035 oileanach agus àm nan deuchainnean nàiseanta a ’ tòiseachadh ; Gur. Na Gàidhlig toil 'Ga luchdadh... Co-cheangailte Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen 'rach...! Scottish Gaelic: Sealbh math dhuit! Gur math a thèid dhaibh ag ionnsachadh agus a Mhòd! It perfect for every occasion to go home now sich Beispiele für in. Fortune at you ) say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh fhortan (... Any of the Centre have changed several times an Aigeallan Airgid ag innse turas. 'M in love with you Drawing Printed on High Quality Matte Cardstock and shipped! ' ins Deutsch Sätzen: Nur Gott kann mich richten a Bhrian, ceud taing agus Gur math a leat. Dol dhachaigh an-dràsta coisir Bùrach, Hector is mise Seumus MacFheargais agus tha mi sa ghràdh. I live in Glasgow sich die Aussprache an und lernen Sie die Übersetzungen 'rach! Say: goor MAH ah HAYCH goot/lat ( CH like CHURCH ) Deagh agad! Siubhal a ' solar Ùlpan, far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leibh aice a. Far an clàr oileanaich agus oidean mar a thèid leat eadar seo agus am!.